www.PREMOŽENJE.com

Bogat ne postaneš s tem, kar zaslužiš, temveč s tem, česar ne zapraviš. (Henry Ford 1863-1947)

21  01 2008

Rast proti neskončnosti ali padec …

Mnogi analitiki opozarjajo na podcenjenost samega sektorja in cene zlata v primerjavi z ostalimi surovinami, predvsem nafto. Na rast cene zlata bo vsekakor vplivala omejenost zalog surovin in izkoriščanje ter vse dražje dostopnosti do novih nahajališč. Rudarska podjetja v preteklosti niso vlagala v opremo in nova nahajališča, kar se že danes pozna pri količini izkopa in s tem povezanimi dolgimi dobavnimi roki.
Vir: vzajemci


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

« »