www.PREMOŽENJE.com

Bogat ne postaneš s tem, kar zaslužiš, temveč s tem, česar ne zapraviš. (Henry Ford 1863-1947)

25  05 2008

Srebro

Razlogi zakaj investirati v srebro?

1. Ker predstavlja zaščito proti inflaciji.

2. Ker sta zlato in srebro svetovno konvertibilni valuti.

3. Ker v nasprotju s papirnatim denarjem ohranja realno vrednost.

4. Ker se ne plačuje davka na dobiček.

5. Ker majhna količina predstavlja veliko vrednost.

6. Ker je zelo lepo darilo.

7. Ker je prenos na vaše dediče glede na nepremičnine veliko lažji.

8. Ker je trg srebra manjši kot trg zlata.

9 Ker se poraba srebra v industriji hitro povečuje.

10. Ker primanjkljaj ponudbe nad povpraševanjem že 17 let zapolnjujejo z
zmanjševanjem že nakopanih zalog.

11. Ker je 90% vsega nakopanega srebra je porabljenega in ga je
neekonomično ponovno reciklirati.


12. Ker visoko povečevanje cene srebra bistveno ne vpliva na končno ceno
izdelka, v katerega se srebro vgrajuje, saj je delež srebra v gotovih
izdelkih izjemno nizek.


13. Ker je tudi glede na zlato zelo podcenjen. Zgodovinsko razmerje zlato /
srebro je 20 enoto srebra za 1 enoto zlata, danes je to razmerje 47-50  enot
srebra za enako enoto zlata.


14. Če se izboljša položaj srebra v gospodarstvu, bo to pomenilo večje
povpraševanje v industriji. Če se bo položaj poslabšal, bo to pomenilo
povečanje investicijskega povpraševanja.

15. Ker je bil donos v letu 2006 – 46%.

16. Ker je bil donos v zadnjih 5 letih – 190%.

17. Ker je bila najvišja kdajkoli dosežena cena 52,50 $ – leta 1980.

18. Ker znaša letna proizvodnja 19.956 ton (2005) oz. vrednostno cca.
9 mrd $ (vrednost trga obveznic v ZDA: 26.000 mrd $, vrednost letne
proizvodnje zlata cca. 55.4 mrd $)


19. Ker je celotno v zgodovini nakopano srebro: 1.575.827 ton že porabljeno
v 90% te količine (Vrednost preostalih 10% srebra pa znaša samo 70
mrd $ ali samo 2.7% celotne vrednosti trga obveznic v ZDA).

Poleg razlogov, ki veljajo v splošnem za investicije v zlato in srebro, ima srebro v nasprotju z zlatom še nekaj posebnih lastnosti:

Nobena zahodna centralna banka ne hrani omembe vrednih rezerv srebra – s tem se zdi, da so možnosti za manipulacijo z izposojanjem srebra omejene.

Zaradi edinstvenih lastnosti srebra, se povpraševanje industrije za srebro zvišuje. S tem je odvisnost od trga z nakitom zelo omejena.

Večje količine skladiščenega srebra so se v zadnjih desetletjih zmanjšale.

Srebro je v zgodovini imelo pogosto status »Zlata za majhnega človeka«, ki ga lahko ponovno pridobi.

Če se izboljša položaj srebra v gospodarstvu, bo to pomenilo večje povpraševanje v industriji; če se bo pa položaj poslabšal, bo pa to pomenilo zmanjšanje razgradnje osnovnih kovin. Ker nastane večji del srebra kot stranski produkt pri pridobivanju iz osnovnih kovin kot cink in baker, lahko to privede do zmanjšanja ponudbe srebra.

Neprilagodljiva ponudba (ker proizvajalci osnovnih kovin zaradi višjih cen srebra ne bodo več proizvajali bakra ali cinka) in neprilagodljiva situacija povpraševanja (ker je srebro pri številnih uporabah nenadomestljiv in pogosto ne more biti nadomeščen s cenejšimi kovinami), ki bo lahko v primeru premajhne ponudbe vplivala na zelo velike skoke cen. Še posebej, ker je trg s srebrom zelo ozek in temu primerno obremenjen.

Cena srebra bo zaradi tega na trgu z žlahtnimi kovinami tendenčno bolj naraščala kot cena zlata. Tudi zato, ker se zdi, da je srebro v razmerju z zlatom ugodneje ocenjeno.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.