www.PREMOŽENJE.com

Bogat ne postaneš s tem, kar zaslužiš, temveč s tem, česar ne zapraviš. (Henry Ford 1863-1947)

Posojila bodo dražja

Slovenski bančni sitem je razmeroma v solidnem stanju, pravijo v Banki Slovenije. Slabše razmere v gospodarstvu se še niso ovrednotile prek zvišanja premije za tveganje, zato v prihodnje lahko pričakujemo zvišanje pribitkov na EURIBOR, v poročilu o finančni stabilnosti ugotavlja Banka Slovenije. Zvišanje finančnega vzvoda, naraščanje zadolženosti, poslabšanje likvidnosti in naraščanje zamud pri odplačevanju posojil [...]