www.PREMOŽENJE.com

Bogat ne postaneš s tem, kar zaslužiš, temveč s tem, česar ne zapraviš. (Henry Ford 1863-1947)

20  05 2008

Posojila bodo dražja

Slovenski bančni sitem je razmeroma v solidnem stanju, pravijo v Banki Slovenije.

Slabše razmere v gospodarstvu se še niso ovrednotile prek zvišanja premije za tveganje, zato v prihodnje lahko pričakujemo zvišanje pribitkov na EURIBOR, v poročilu o finančni stabilnosti ugotavlja Banka Slovenije.

Zvišanje finančnega vzvoda, naraščanje zadolženosti, poslabšanje likvidnosti in naraščanje zamud pri odplačevanju posojil med dejavnostmi so po mnenju Banke Slovenije (BS) vzroki, da bodo posojila v prihodnje dražja.

Tudi EURIBROR se bo v prihodnje zvišal

“Dvanajstmesečni EURIBOR bo v prihodnjem obdobju rasel, ker bodo banke z višjimi obrestmi kompenzirale posredne ali neposredne izgube, ki so posledica krize slabih posojil,” je bančnik Klaus Schuster iz Klaus Schuster Management Consultinga odgovoril na vprašanje, kako se bo cena denarja oblikovala v prihodnje.

Posojilom ne sledijo bančne vloge

Veliki posojilni rasti ni sledila rast vlog nebančnega sektorja, saj je komaj presegla 10 odstotkov, zato so morale banke zvišati dinamiko zadolževanja pri tujih bankah. Tako so banke začele depozite prebivalstva spodbujati z visokimi obrestnimi merami, tudi višjimi od pet odstotkov, kar lahko banke pripelje v težave, opozarja France Arhar iz Unicredit banke.

“To se dogaja že od jeseni, domače banke so ponujale visoke obrestne mere, večinoma gre za enkratne akcije, katerih cilj je spodbujanje varčevanja. Bojazni, da varčevalci ne bi bili poplačani, ni,” je pojasnil viceguverner BS Janez Košak.

BS zaostrila kapitalsko zahtevo

“Kapitalska zahteva za banke, ki kreditirajo menedžerske prevzeme, je za 50 odstotkov višja,” je Božo Jašovič, član sveta BS, komentiral, kaj lahko BS stori pri povečanju kreditiranja menedžerskih prevzemov. Je pa še dodal, da je nekaj posojil tem podjetjem bilo porabljenih za tekoče poslovanje. “BS je spremljala kreditiranje menedžerskih prevzemov, nismo pa pristojni za odkrivanje goljufij,” je guverner BS Marko Kranjec komentiral dogajanje na tem področju.

Zadolženost prebivalstva v frankih je skrb zbujajoča

Tretjina gospodinjstev je zadolžena v posojilih, nominiranih v švicarskih frankih, in se zadolženost še povečuje. Ob morebitnem zvišanju vrednosti švicarskega franka glede na evro bi bili prizadeti tako posojilojemalci kot tudi banke, še ugotavlja poročilo.

Vir: finance-on.net


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

« »